Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 85

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het nieuwe amv-beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen jonger dan vijftien jaar van wie het asielverzoek is afgewezen, in aanmerking kunnen komen voor een buitenschuldvergunning, indien na drie jaar blijkt dat zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst;

overwegende dat voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die nog in procedure zijn of in het bezit zijn van een amv-vergunning op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe beleid, overgangsrecht geldt waarbij, wanneer de procedure al was gestart voor de datum van inwerkingtreding van het nieuwe beleid en indien aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan, de amv-vergunning wordt verleend en men na afloop van de drie jaar in aanmerking kan komen voor voortgezet verblijf;

overwegende dat er een groep nog steeds in Nederland verblijvende vertrekplichtige alleenstaande minderjarige vreemdelingen is die ooit in het bezit zijn geweest van een amv-vergunning;

overwegende dat ten gevolge van de maatregelen ter uitwerking van de «beleidsvisie Stroomlijning toelatingsprocedures» verblijfsaanvragen van amv's snel kunnen worden afgedaan;

verzoekt de regering, om te onderzoeken, nadat het nieuwe beleid ter stroomlijning van de toelatingsprocedures is ingevoerd, of ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ooit in het bezit zijn geweest van een amv-vergunning en jonger dan vijftien jaar waren op het moment van de asielaanvraag, in aanmerking kunnen komen voor toepassing van maatregelen in het nieuwe amv-beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga