Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 82

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de belangen van kinderen in het asielbeleid expliciet afgezet moeten worden tegen andere belangen en het falen van ouders of overheid kinderen niet kan worden aangerekend;

verzoekt de regering, bij de beoordeling in het kader van de discretionaire bevoegdheid van de groep ex-amv'ers en de groep van ongeveer 700 langdurig in Nederland verblijvende en gewortelde kinderen, ook te betrekken de mate van mogelijke psychische schade voor het kind en de veiligheidssituatie in het land van herkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Dijksma

Gesthuizen