Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 81

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat er een nieuwe groep ex-amv'ers ontstaat zoals de huidige vallend onder het Perspectief-project;

constaterende dat dit bewerkstelligd kan worden door jongeren terug te laten keren bij een onherroepelijk afwijzende beschikking en indien dit niet mogelijk is hen een buitenschuldvergunning te verlenen;

verzoekt de regering, het nieuwe buitenschuldbeleid voor amv'ers vanaf nu van toepassing te laten zijn op alle alleenstaande minderjarige asielzoekers tot achttien jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi