Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 76

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel voornemens is om bij de beoordeling van verzoeken om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken, onder meer het lokaal belang in de gemeenschap van lang verblijvende kinderen van asielzoekers mee te wegen;

verzoekt de regering, de bestaande zaken waarbij kinderen van asielzoekers langer dan acht jaar in Nederland verblijven, te beoordelen in het kader van die discretionaire bevoegdheid en daarbij dit lokaal belang, waaronder de worteling en integratie van het kind in Nederland, te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Voordewind

Dibi

Schouw

Gesthuizen