Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 77

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen drie jaar definitief duidelijkheid moeten krijgen over hun verblijfsperspectief in Nederland;

verzoekt de regering, ten aanzien van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen voor wie het soepele buitenschuldbeleid geldt, en van wie binnen drie jaar na binnenkomst in Nederland niet is vastgesteld dat adequate opvang aanwezig is in het land van herkomst en terugkeer niet is gerealiseerd, in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Voordewind

Dibi

Schouw

Gesthuizen