Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 505

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 505 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN ELISSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om vanuit haar regierol tegen verantwoordelijke directieleden en direct betrokkenen bij de fraudezaak GVB waar mogelijk strafrechtelijke, civielrechtelijke en/of disciplinaire maatregelen te treffen, waaronder het verhalen van schade en terugvorderen van fraudebedragen, alsmede het verlenen van onmiddellijk ontslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Elissen