Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 507

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 507 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN GENT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het openbaar vervoer gefinancierd wordt uit publieke middelen;

overwegende dat het stads- en streekvervoer een maatschappelijke functie vervult waarbij het voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven;

verzoekt de regering, in de nieuwe permanente structuur de ov-autoriteit de bevoegdheid te geven de hoogte van tarieven en mogelijke tariefstijgingen te bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Van Gent