Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 513

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 513 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering overweegt om de aandelen TLS te verwerven om zo meer grip op TLS te krijgen;

constaterende dat onderzoek aan onder andere universiteit Nyenrode laat zien dat publiek aandeelhouderschap niet automatisch leidt tot de realisatie van publieke doelen;

overwegende dat er een onderzoek loopt naar de ordening binnen de spoorsector;

overwegende dat krachtens de Comptabiliteitswet de regering geen aandelen mag verwerven zonder voorafgaande goedkeuring van de Tweede Kamer;

verzoekt de regering, om bij de toezending van het onderzoek naar de ordening binnen de spoorsector expliciet te benoemen op welke wijze middels het publiek aandeelhouderschap van NS en ProRail ingezet wordt om specifieke, meetbare en realistische publieke doelen te realiseren;

verzoekt de regering tevens, om voorafgaande aan het besluit om de aandelen TLS te verwerven of op andere wijze nog niet begroot publiek geld richting TLS te laten gaan, aan de Kamer aan te geven welke publieke doelen hiermee gerealiseerd worden en de Kamer in de gelegenheid te stellen met de regering hierover in overleg te treden voordat onomkeerbare stappen gezet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp