Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 506

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 506 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN GENT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in te veel gevallen in de openbaarvervoerssector conflicten zijn ontstaan rond de invoering van de ov-chipkaart tussen vervoerders;

constaterende dat dit niet in het belang van reizigers is of, erger, dat dit ten koste gaat van het belang van de reiziger;

overwegende dat de minister de politieke eindverantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van het openbaar vervoer in Nederland;

overwegende dat de regering bij de stelselwijziging voor de nieuwe permanente structuur in geval van conflicten tussen verschillende vervoerders, waarbij zij er in onderling overleg niet uitkomen, knopen moet kunnen doorhakken;

verzoekt de regering, de eindverantwoordelijkheid van de ov-autoriteit formeel bij de minister te leggen en de wijziging van wetgeving die daarvoor nodig is, zo spoedig mogelijk in gang te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Van Gent