Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 512

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 512 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kwartiermaker in opdracht van de minister is gekomen tot het voorstel tot een permanente structuur;

overwegende dat de minister heeft aangeven dat zij tot een andere aansturing rondom de ov-chipkaart moet komen om een aantal moties van de Kamer uit te kunnen voeren;

verzoekt de regering, om de Kamer voor 1 oktober op de hoogte te stellen of het lukt om op vrijwillige basis tot de instelling van een permanente structuur te komen en indien het «goedschiks»-scenario niet blijkt te werken, de Kamer voorstellen te doen hoe «kwaadschiks» orde op zaken gesteld kan worden en daarom parallel aan het «goedschiks»-scenario een wettelijke traject te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp