Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223645 nr. 504

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 504 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Trans Link Systems (TLS) jarenlang heeft aangetoond niet aan de wensen van de Kamer voor technische verbeteringen aan de ov-chipkaart te kunnen voldoen;

overwegende dat de vervoerbedrijven, waaronder de NS als grootaandeelhouder van TLS, reeds hebben aangegeven open te staan voor overname van de beheertaken van TLS;

verzoekt de regering, om TLS op te heffen en voor 1 september 2012 met een voorstel te komen met als doel de technische beheertaken elders onder te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong