Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229023 nr. 133

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DIKKERS

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ETS een goed systeem is en dat het principe de vervuiler betaalt aanzet tot CO2-reductie en energiebesparing;

overwegende dat Duitsland heeft aangekondigd de ETS-kosten en de (energie-)transportkosten voor haar maakindustrie te compenseren;

constaterend dat een aantal bedrijven voor hun primaire bedrijfsproces afhankelijk zijn van natuurkundige processen als elektrolyse en thermolyse;

constaterende dat het ETS een Europees systeem is en een aantal andere lidstaten concurrentievoordelen geeft aan hun eigen industrie die zorgen voor een ongelijk speelveld;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen dat er binnen Europa sprake is van gelijk speelveld voor deze industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers