Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229023 nr. 132

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering de doelstelling heeft om 14% duurzame energie te hebben in 2020;

overwegende dat decentrale energieopwekking kans biedt op versnelling van de groei van het aandeel duurzaam, enerzijds vanwege de gemakkelijke landschappelijke inpassing en anderzijds vanwege de maatschappelijke daadkracht op dit gebied;

constaterende dat zowel de Kamer als de minister toekomst ziet in de transitie van centraal fossiel naar decentraal duurzaam;

verzoekt de regering, om van het CDA 10-puntenplan over decentrale opwekking van start te gaan met punt 3, en een werkgroep samen te stellen waarin in ieder geval de departementen EL&I en Financiën zitting hebben, om te kijken hoe de overheid met behoud van solide en betrouwbare overheidsfinanciën de transitie naar decentraal duurzame energie kan versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf