Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229023 nr. 129

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij wil fraccen in de inrichting Blija Ferwerderadeel-1;

verzoekt de regering, op geen enkele manier medewerking te verlenen aan fracking totdat het onderzoek naar de risico's van schaliegas klaar en met de Kamer besproken is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren