Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229023 nr. 128

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister bereid is te kijken naar een vorm van differentiatie voor wind op land «naar Duits model»;

constaterende dat de SDE+ voor wind op land gebaseerd is op vollasturen en dat wind op land daardoor benadeeld wordt;

verzoekt de regering, in overleg met de windenergiesector een eerlijke vorm van differentiatie voor wind op land uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren