Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 75

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN KNOPS

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister gekozen heeft voor de verwezenlijking van een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen en de komende maanden de behoeftestelling uitwerkt in het kader van het DMP-proces;

constaterende dat renovatie van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn onder voorwaarden aan de gestelde ruimtelijke eisen kan voldoen, maar voor de minister geen serieuze optie is omdat het onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt;

constaterende dat Defensie een taakstelling moet verwerken van 61 mln. op infrastructuur en derhalve structurele verlaging van de exploitatielasten uitgangspunt is van het Strategisch Vastgoedplan van de minister;

overwegende dat op basis van het Strategisch Vastgoedplan defensielocaties moeten sluiten, waardoor er klappen vallen in diverse regio's;

van mening dat het niet uit te leggen is om tegelijkertijd een nieuwe marinierskazerne te realiseren als dit leidt tot hogere exploitatielasten voor Defensie;

verzoekt de regering, om voortvarend aan de slag te gaan met het uitwerken van de plannen voor een nieuwe marinierskazerne, daarbij geen onomkeerbare beslissingen te nemen ten aanzien van de Van Braam Houckgeestkazerne, en een besluit aan de Kamer voor te leggen waarvan de exploitatielasten niet hoger uitvallen dan de optie van renovatie van de Van Braam Houckgeestkazerne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Knops