Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 76

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft besloten om de Koninklijke Militaire School (KMS) te verplaatsen van Weert naar Ermelo en de Van Hornekazerne te sluiten;

overwegende dat de onderofficiersopleiding in Weert vergroeid is met de regio en onderdeel is van de lokale cultuur in dit deel van Limburg;

overwegende dat de betreffende regio met krimp te maken heeft en regionale spreiding van defensielocaties over het gehele land gewenst is;

overwegende dat de provincie Limburg en de gemeente Weert een ambitieus businessplan hebben opgesteld dat structurele besparingen mogelijk maakt en deze plannen voorzien in de gewenste samenvoeging van de onderofficiersopleidingen van de verschillende krijgsmachtsdelen;

overwegende dat het businessplan bijdraagt aan de vermaatschappelijking van de krijgsmacht en de band tussen de krijgsmacht en samenleving versterkt;

verzoekt de regering, de Koninklijke Militaire School voor Weert te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon