Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 71

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 71 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is, de marinierskazerne in Doorn te verhuizen naar Vlissingen;

constaterende dat er eerder plannen waren om Doorn uit te breiden, al dan niet in samenwerking met Defensie in Den Helder;

constaterende dat onduidelijk is wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een mogelijke uitbreiding of verhuizing van de marinierskazerne;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling 2013 geen juridische en financieel onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de marinierskazerne in Doorn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi