Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 72

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de marinierskazerne in Doorn te verhuizen naar Vlissingen;

constaterende dat er eerder plannen waren om Doorn uit te breiden, al dan niet in samenwerking met Defensie in Den Helder;

constaterende dat er geen vergelijking mogelijk is tussen de verschillende scenario's;

constaterende dat DMP-projecten met een financiële omvang vanaf 25 mln. vier fasen doorlopen: de behoeftestelling (fase A), de voorstudie (fase B), de studie (fase C) en de verwervingsvoorbereiding (fase D);

overwegende dat het Defensie Materieel Proces duidelijke fasen kent waarbij in de D-fase de verschillende scenario's objectief en gelijkwaardig vergeleken moeten worden, en een keuze voor het juiste scenario dan pas gemaakt kan worden;

verzoekt de regering, het DMP volgens de geldende Defensieregels uit te voeren, waarbij de volgende scenario's aan bod komen:

  • verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen;

  • uitbreiding van de marinierskazerne in Doorn;

  • uitbreiding van de marinierskazerne in Doorn in samenwerking met Den Helder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi