Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 73

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de kazerne in Weert te sluiten;

constaterende dat door middel van meer samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio het voortbestaan van de kazerne in Weert financieel voordelig zou kunnen zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om onder financieel gunstige omstandigheden de kazerne in Weert te laten voortbestaan en voor de begrotingsbehandeling 2013 geen juridische en financieel onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de kazerne in Weert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi