Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 131

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat restrictief antibioticumgebruik ook in de hobbydierhouderij van toepassing moet zijn;

van mening dat verplichting tot deelname aan een bedrijfsbehandelplan zorgt voor een grote administratieveIastendruk, die niet in verhouding staat tot het geringe aantal dieren;

verzoekt de regering, een ontheffing van een verplicht bedrijfsbehandelplan te verlenen aan hobbydierhouders met minder dan 25 dieren die wel een een-op-eenrelatie met een dierenarts hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Dijkgraaf