Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 132

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat er veel menselijk leed is ontstaan door de uitbraak van Q-koorts;

van mening dat in het rapport van de commissie-Van Dijk en het rapport van de Ombudsman verslag wordt gedaan van de aanpak van de Q-koortsepidemie en dat is gebleken dat op verschillende momenten doortastender had kunnen en moeten worden opgetreden;

constaterend dat veel mensen zich niet gehoord voelen door de overheid;

constaterend dat de overheid een fonds heeft ingesteld waaruit een onafhankelijke stichting slachtoffers een tegemoetkoming kan toewijzen;

spreekt uit dat de overheid tekortgeschoten is bij de aanpak van de Q-koortsepidemie, betreurt dat en betreurt eveneens dat daardoor het vertrouwen in de overheid is geschaad en velen zich onvoldoende gehoord voelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Grashoff

Ormel

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijkstra