Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 133

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 5% van de dierenartsen 80% van de antibiotica voorschrijft;

overwegende dat dierenartsen veel geld kunnen verdienen aan de verkoop van antibiotica;

overwegende dat het antibioticagebruik in Nederland snel en fors moet worden teruggebracht;

overwegende dat verkoop van antibiotica voor zieke huisdieren door dierenartsen mogelijk moet blijven;

verzoekt de regering, in gevallen waarin sprake is van het voorschrijven van antibiotica voor meer dan vijf dieren, het voorschrijven en verkopen van antibiotica te ontkoppelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff