Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 127

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN ARIB

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het Presidium, een parlementaire enquête in te stellen naar het beleid rond de intensieve veehouderij in het algemeen en de Q-koorts in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Arib