Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 134

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 134 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het oog op de volksgezondheid het gebruik van antibiotica in de veehouderij omlaag moet;

overwegende dat het antibioticagebruik in 2011 ten opzichte van 2009 met 32% is gedaald;

overwegende dat verwacht wordt dat de reductie van antibioticagebruik in 2015 ten opzichte van 2009 op 70% zal uitkomen;

verzoekt de regering, aan te sturen op een reductie van antibioticagebruik van 90% in 2017 ten opzichte van 2009,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff