Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231568 nr. 111

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt van beschikbare microkredieten en innovatiekredieten;

overwegende dat deze vormen van krediet een belangrijke stimulans kunnen zijn voor het lokale midden- en kleinbedrijf;

verzoekt de regering, deze mogelijkheden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen op de drie eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi