Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231568 nr. 109

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN VAN BOCHOVE

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden mede tot doel hebben de gevoelens van onderlinge saamhorigheid, eenheid en lotsverbondenheid binnen het Koninkrijk tot uitdrukking te brengen;

overwegende dat de bewoners van Caraïbisch Nederland en de Landen geconfronteerd worden met substantiële veranderingen die nog lang niet allemaal als een verbetering ten goede worden gevoeld;

overwegende dat binnen het Koninkrijk onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en het uitwisselen van kennis en expertise van groot belang zijn;

verzoekt de regering, in goed overleg met de Openbare Lichamen Bonaire, Sint- Eustatius, Saba en de Landen van het Koninkrijk Curaçao, Sint-Maarten en Aruba te bevorderen dat er gewerkt wordt aan de goede verhoudingen, saamhorigheid en het delen van expertise,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Van Bochove