Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231568 nr. 107

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vijf partijen van het begrotingsakkoord wensen dat de 10 miljoen euro die zij in 2013 reserveren voor natuur op de BES-eilanden ook daadwerkelijk aan natuur wordt besteed;

overwegende dat de BES-eilanden daarnaast urgent ruimte zouden willen hebben om armoede te bestrijden of inhaalslagen te maken;

verzoekt de regering, de BES-eilanden de ruimte te geven de 10 mln. in te zetten voor uitgaven ten behoeve van natuur, op zodanige wijze dat daarmee geld uit de eigen begroting wordt vrijgespeeld dat kan worden ingezet voor andere noden zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam