Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231568 nr. 106

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de BES-eilanden afgelopen jaar minder geld hebben ontvangen dan nodig was om de taken als openbare lichamen naar behoren te kunnen vervullen;

overwegende dat de vrije uitkering voor de BES-eilanden voor 2012 desondanks niet geïndexeerd wordt voor inflatie en slechts verhoogd wordt tot de absolute ondergrens van het middels onderzoek vastgestelde referentiekader;

overwegende dat in het Kunduzakkoord wel 10 mln. extra beschikbaar wordt gesteld voor de BES-eilanden, maar dat dit geld verplicht moet worden gespendeerd aan natuur;

overwegende dat het nogal pijnlijk zou zijn als «Den Haag» pretendeert te weten wat goed is voor de BES-eilanden en 10 mln. in natuur stopt, terwijl de inwoners en hun bestuurders zelf aangeven een grotere behoefte te hebben aan bijvoorbeeld armoedebestrijding, koopkrachtbehoud of verbetering van de infrastructuur:

verzoekt de regering, om de 10 mln. die beschikbaar was gesteld voor natuur, te storten in het BES-fonds en de eilandsbesturen de ruimte te geven om deze middelen te besteden aan de zaken waar zij zelf prioriteit aan willen geven, zoals armoedebestrijding, koopkrachtbehoud of verbetering van de infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam