Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 119

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN VOORDEWIND

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Koninkrijk tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie indient over geweld tegen vrouwen;

van mening dat steniging een uiterst wrede vorm van geweld is waar overwegend vrouwen slachtoffer van zijn;

verzoekt de regering, tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een initiatief te nemen dat het doel heeft te leiden tot een internationale veroordeling en verbod op steniging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Voordewind