Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 122

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds 2010 het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen stilligt;

constaterende dat de Palestijnse president Abbas heeft gepleit voor het aanvragen van de non-memberstatus – de zogenaamde Vaticaan-optie – bij de Verenigde Naties;

van mening dat de opwaardering van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties de impasse in het vredesproces mogelijk kan doorbreken;

verzoekt de regering, indien een Palestijns verzoek tot opwaardering van de Palestijnse vertegenwoordiging tot non-memberstatus tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter stemming komt, dit verzoek te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel