Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 118

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 57 landen door het machtsblok van de Organisation of Islamic Cooperation (de OIC) de VN-agenda vaak domineren;

constaterende dat de OIC in de Verklaring van Caïro de mensenrechten ondergeschikt heeft verklaard aan de sharia;

overwegende dat het onwenselijk is dat Nederland meebetaalt aan deze islamitische agenda;

verzoekt de regering, de contributie aan de VN te staken, zolang de OlC-landen lid zijn van de VN,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon