Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 121

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Koninkrijk tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verdere operationalisering van het concept Responsibility to Protect bepleit en opnieuw een ministeriële bijeenkomst hierover organiseert;

van mening dat door de Libië-oorlog de toepassing van het concept Responsibility to Protect serieus ter discussie is komen te staan;

verzoekt de regering, tijdens de ministeriële bijeenkomst over Responsibility to Protect aan te dringen op het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van het concept tijdens de Libië-oorlog,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel