Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 120

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN VOORDEWIND

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Koninkrijk tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en marge van de ministeriële week een bijeenkomst organiseert over de versterking van de rol van vrouwen in transitieprocessen in de Arabische regio;

van mening dat vrouwenbesnijdenis een zeer ernstige schending van de mensenrechten en een grove aantasting van de lichamelijke integriteit van jonge meisjes en vrouwen is en daarmee een obstakel vormt voor de versterking van de rol van vrouwen in transitieprocessen in de Arabische regio;

verzoekt de regering, tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie «Ending female genital mutilation» te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Voordewind