Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 214

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het advies Slagen voor Cultuur het criterium «regionale spreiding» niet per instelling is toegepast waardoor alle andere criteria bovengeschikt zijn aan dit criterium;

constaterende dat de regionale spreiding van cultuur in ons land nu in gedrang komt;

verzoekt de regering, om in de beschikkingen aan culturele instellingen het beleidsuitgangspunt «handhaven hoogwaardige aanbod in de regio» herkenbaar tot uiting te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf