Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 128

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie van Landbouw, Naruur en Voedselkwaliteit in 2008 wist dat er 100 met Q-koorts besmette bedrijven waren, en dat het ministerie dat niet heeft gecommuniceerd met betrokken diensten en burgers die daar belang bij hadden;

constaterende dat uit officiële stukken blijkt dat de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van LNV ten onrechte hebben gesteld dat zij geen goede test hadden om besmettingen te detecteren;

constaterende dat de regering de burger welbewust informatie heeft onthouden over de locatie van besmette geitenbedrijven;

constaterende dat de brief d.d. 26 juni 2012 van de betrokken bewindspersonen aantoonbare onjuistheden en tegenstrijdigheden bevat;

constaterende dat de Kamer is misleid zowel tijdens de Q-koortsepidemie als daarna;

zegt het vertrouwen op in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme