26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 298 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de opvolger van de F-16 van de plank gekocht zou moeten worden;

van oordeel dat verdere investeringen in het JSF-project onder de huidige omstandigheden niet langer financieel verantwoord zijn;

verzoekt de regering, alle noodzakelijke stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Jasper van Dijk

Naar boven