Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233280-XII nr. 4

33 280 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN JACOBI

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 06 Klimaat, lucht en geluid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1000 (x € 1000).

II

In artikel 07 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1000 (x € 1000).

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat 1 miljoen euro wordt vrijgespeeld voor een kennis- en leerprogramma voor de groene economie. Dit budget wordt onttrokken aan het budget van 10 miljoen euro dat in het Lenteakkoord is gereserveerd voor Groene kennis en innovatie. De transitie naar een groene economie vraagt niet alleen om investeringen in innovatieve energietechnieken, maar ook om het opleiden van (jonge) mensen voor deze groene economie en sociale innovatie. Het bijbrengen van kennis en kunde is nodig om tijdig te kunnen voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde mensen. De beleidsterreinen van het Ministerie van I&M zoals, klimaat, water, grondstoffen en afval en de biobased economy, vragen om een daaraan gerelateerd kennis- en leerprogramma.

Van der Werf Jacobi