Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 75

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de minister met 200 km/u op bestaand spoor rijden in Nederland niet effectief is gezien de afstanden;

overwegende dat de reistijdwinst op de Hanzelijn het tegendeel bewijst;

overwegende dat de minister een snelheidsverhoging naar 200 km/u onnodig duur voorspiegelt op basis van verouderde spoornormen;

verzoekt de regering, af te stappen van spoornormen uit het stoomtreintijdperk en een studie te doen naar de haalbaarheid van 200 km/u op (delen van) het hoofdrailnet en deze toekomstige snelheidsverhoging bij ingrepen in de spoorweginfrastructuur, zoals het project Driebergen-Zeist, niet fysiek onmogelijk of onnodig duur te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink