Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 196

Gepubliceerd op 11 juli 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat repressieve regimes van censuur- en filtertechnologie gebruikmaken voor blokkades en beperkingen op het gebied van vrijheid van meningsuiting en de toegankelijkheid van internet;

overwegende dat de Europese Commissie een herziening van de «dual use»-verordening in gang beoogt te zetten, maar dat hier niet veel schot in zit;

van mening dat Nederland tot die tijd zelfstandig actie moet ondernemen door restricties op de uitvoer van intemetfiltertechnologie naar repressieve regimes toe te passen;

verzoekt de regering, op nationaal niveau maatregelen te nemen om een ad hoc vergunningsplicht in te stellen voor de uitvoer en doorvoer van internetfiltertechnologie;

roept de regering op, in Europees verband te pleiten voor een vergunningsplicht voor de uitvoer van intemetfiltertechnologie als «dual use»-product en de Kamer te informeren over vorderingen op dat gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl