Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201222054 nr. 196

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat repressieve regimes van censuur- en filtertechnologie gebruikmaken voor blokkades en beperkingen op het gebied van vrijheid van meningsuiting en de toegankelijkheid van internet;

overwegende dat de Europese Commissie een herziening van de «dual use»-verordening in gang beoogt te zetten, maar dat hier niet veel schot in zit;

van mening dat Nederland tot die tijd zelfstandig actie moet ondernemen door restricties op de uitvoer van intemetfiltertechnologie naar repressieve regimes toe te passen;

verzoekt de regering, op nationaal niveau maatregelen te nemen om een ad hoc vergunningsplicht in te stellen voor de uitvoer en doorvoer van internetfiltertechnologie;

roept de regering op, in Europees verband te pleiten voor een vergunningsplicht voor de uitvoer van intemetfiltertechnologie als «dual use»-product en de Kamer te informeren over vorderingen op dat gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

El Fassed