Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 197

Gepubliceerd op 11 juli 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN AL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid geen overzicht is van «dual use»-goederen die worden geëxporteerd aan leger, politie en andere veiligheidsdiensten;

constaterende dat «dual use»-goederen met eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten in landen terecht kunnen komen waar repressieve regimes ze gebruiken om de bevolking te onderdrukken;

overwegende dat bij de export van «dual use»-goederen niet de formele classificatie maar de eindgebruiker doorslaggevend moet zijn;

in acht nemend dat de administratieve lastendruk voor bedrijven die «dual use»-goederen exporteren niet te hoog moet zijn;

verzoekt de regering, in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid vanaf 2013 een hoofdstuk op te nemen met daarin een overzicht van de «dual use»-goederen met uitsluitend eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten vanaf een drempelwaarde van 2 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl