Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201222054 nr. 197

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN AL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid geen overzicht is van «dual use»-goederen die worden geëxporteerd aan leger, politie en andere veiligheidsdiensten;

constaterende dat «dual use»-goederen met eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten in landen terecht kunnen komen waar repressieve regimes ze gebruiken om de bevolking te onderdrukken;

overwegende dat bij de export van «dual use»-goederen niet de formele classificatie maar de eindgebruiker doorslaggevend moet zijn;

in acht nemend dat de administratieve lastendruk voor bedrijven die «dual use»-goederen exporteren niet te hoog moet zijn;

verzoekt de regering, in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid vanaf 2013 een hoofdstuk op te nemen met daarin een overzicht van de «dual use»-goederen met uitsluitend eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten vanaf een drempelwaarde van 2 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

El Fassed