Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232144 nr. 19

32 144 Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN GRASHOFF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechtbank in Den Haag heeft gevonnist dat ook stagiairs zonder verblijfstatus die een mbo-opleiding zijn begonnen voor hun achttiende jaar deze moeten kunnen afronden met een stage en dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep gaat tegen dit vonnis;

constaterende dat de minister aankondigt dat hij, hangende het hoger beroep, geen sancties zal opleggen, maar dat hij, als de Staat in het gelijk wordt gesteld, weer overgaat tot handhaving;

verzoekt de regering, om geen sancties op te leggen voor stages die hangende het hoger beroep zijn begonnen, zodat deze stages in elk geval kunnen worden afgerond, en dit actief te communiceren aan onderwijsinstellingen en bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Grashoff