Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229689 nr. 409

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 409 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VOORTMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliënten die onder behandeling waren van een behandelaar via Europsyche in de meeste gevallen binnen tien dagen van de verzekeraar bericht krijgen hoe zij verder hun behandeling kunnen oppakken;

constaterende dat dit in sommige gevallen betekent dat cliënten maanden geen hulpverlening zullen ontvangen;

constaterende dat niet alleen de aard, maar ook de frequentie van de hulpverlening verandert;

verzoekt de regering, zorgverzekeraars een inspanningsverplichting te geven om ervoor te zorgen dat een lopende behandeling zo dicht mogelijk bij hun huidige behandeling gecontinueerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voortman