Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229689 nr. 406

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 406 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar taakherschikking op te stellen, zodat het volgend kabinet daarover spoedig besluiten kan nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman