Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229689 nr. 407

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 407 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het staken van betalingen door zorgverzekeraars aan Europsyche als gevolg heeft dat lopende behandelingen van patiënten niet kunnen worden voortgezet;

van mening dat de patiënten part noch deel hebben aan de discussie over al dan niet terechte declaraties van Europsyche en hiervan niet het slachtoffer mogen worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat lopende behandelingen bij de vertrouwde zorgverlener tot een goed einde kunnen worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten