Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228479 nr. 62

28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een Voorzieningenbesluit bestaat waarmee bewindspersonen vergoedingen krijgen voor kosten die zij zowel ambtshalve als privé maken;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen zodat het voor bewindspersonen onmogelijk wordt om zaken te declareren die al door het Voorzieningenbesluit worden gedekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen