Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228479 nr. 63

28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de redactie van RTL Nieuws middels een WOB-verzoek inzicht heeft gekregen in het declaratiegedrag van bewindspersonen, bestuurders en topambtenaren;

constaterende dat enkele gemeenten en provincies geen zicht hadden op declaraties of simpelweg weigerden deze gegevens te openbaren;

constaterende dat er door bestuurders en ambtenaren op alle overheidsniveaus wordt gedeclareerd en dat er op alle niveaus declaraties te vinden zijn die tot publieke verontwaardiging leiden;

overwegende dat openheid een preventieve werking heeft, daarmee het declaratieautomatisme doorbreekt en stimuleert om nogmaals extra kritisch na te denken over nut en noodzaak van declaraties;

overwegende dat de burger er simpelweg recht op heeft om te weten hoe belastinggeld wordt besteed;

verzoekt de regering, middels een aparte website de declaraties van alle bestuurders en ambtenaren gemakkelijk toegankelijk en inzichtelijk te maken voor eenieder die hierin is geïnteresseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen