Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 123

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat het nominale kader voldoende toekomstbestendig en generatieneutraal is;

overwegende dat toepassing van het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM) een effectief instrument is om dit te bereiken;

roept de regering op, pensioenfondsen te bewegen het LAM ook voor bestaande aanspraken in het contract op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees

Vermeij