Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 120

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BESSELAAR EN VAN VLIET

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beslissing over wijziging van het bestaande pensioencontract in het nieuwe pensioencontract toekomt aan het pensioenfondsbestuur;

overwegende dat individuele deelnemers geen keus wordt gelaten, terwijl zij wel het risico lopen van de gevolgen van deze beslissing;

verzoekt de regering, bij de vormgeving van het toekomstig pensioenstelsel individuele deelnemers in het geval van overstap naar een nieuw pensioencontract de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een ander pensioenfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Van Vliet