Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 121

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na de aangekondigde pensioenkortingen in 2013 niet uitgesloten kan worden dat ook in 2014 kortingen op de pensioenen aan de orde zullen zijn;

overwegende dat de eventuele pensioenkorting per 1 april 2013 is gemaximeerd op 7% en dat het restant uiterlijk aan het einde van de hersteltermijn moet worden gekort, indien dat op dat moment nog nodig is (voor veel pensioenfondsen is dat 31 december 2013);

constaterende dat de koopkracht van gepensioneerden in de afgelopen jaren door het veelal ontbreken van indexatie is achtergebleven en als gevolg van de voorgenomen kortingen op de pensioenen nog verder zullen worden uitgehold;

verzoekt de regering, bij de maatregelen uit het nieuwe financieel toetsingskader pensioenen die al op 1 januari 2013 kunnen ingaan, ook te betrekken een maximering van het kortingspercentage van 7% voor het gehele jaar 2013 en 5% voor 2014 en 2015, in combinatie met een uitsmeerperiode gelijk aan deze 3 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar